Liblikad111.png

Emakeelenädala raames toimub 1.-9. klassidele erinevad tegevused eesti keele ja kirjanduse tundide ajal: Scrabble, murdesõnade ja kõnekäändude doomino, keelemängude mängimine, ÕS-st huvitavamate sõnade õppimine, Keiti Vilmsi kalambuuride lugemine, sõnapilvede ja interaktiivsete piltluuletuste koostamine.

8. klassidele toimub kolmapäeval ja neljapäeval Blackout Poety kirjanduse tund.

7. klassidele tuleb 14. märtsil 5.-6. tunni ajal aulasse rääkima Aidi Vallik ja Katrin Pärn.

Sellel aastal pole me unustanud ka õpetajaid. Neil on teisipäevast neljapäevani võimalus tutvust teha Kristjan Jaak Petersoni elulooga, mängida keelemänge ning võita auhindu, õppida keelereegleid ja huvitavamaid ÕS-i sõnu keelekorvi abil. Omandada teadmisi Mulgi ja Võru murde kohta aabitsatest ning teadmisi kinnistada murdesõnade doomino abil. Loomulikult saavad ka õpetajad teadmisi Keiti Vilmsist ja tema kalambuuridest.