ev_100.png

Tartu Hansa Koolis viiakse läbi supervisiooni kohtumisi õpetajatele ja kooli juhtkonnale, et ühiselt seada sihte ja arutada kooli arengu küsimuste üle. Esimene kohtumine toimus 20. veebruaril ja kohtumised jätkuvad töögruppides kuni õppeaasta lõpuni. Projekti toimumist rahastab SA Innove Euroopa Sotsiaalfond struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 vahenditest.