Vilistlaspaev.png

Tartu Kultuurkapital on välja kuulutanud konkursi JCI Toomemäe laste ande arengu stipendiumile taotluste esitamise tähtajaga 01.märts. Stipendiumi eesmärk on toetada lapsi ja noori, kellel on tahet, jõudu ja annet edasi pürgida valitud huvierialal kultuuri, teaduse ja spordi valdkonnas. Stipendiumi suurus on 300 eurot. Välja antakse kolm stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida kuni 18-aastased Tartu ja Tartumaa lapsed ja noored.

Taotlusi võivad esitada noored ise, lapsevanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid ja teised isikud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.märtsiks 2016 esitada: taotlus veebilehe www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil Ülevaade senisest tegevusest, saavutatud tulemustest ning stipendiumi kasutamise eesmärk koos eelarvega Õppetulemuste väljavõte ning võimalusel soovituskiri.