triibud.png

See tundub uskumatuna, aga vastab tõele! Seda tõestasid Tartu Kommertsgümnaasiumi loovtööde ideelaadal 8. klassi õpilased Marten Tamm, Indrek Roosiväli ja Rauno Lillemets õpetaja Aare Ojamaa juhendamisel.

Uus õppekava kohustab kõiki põhikooli III kooliastme õpilasi koostama loovtöö. Meie koolis tehakse see 7. klassis. Esimest korda sooritasid  õpilased loovtöö 2011/2012 õppeaastal. Loovtööde edukaks sooritamiseks koostas kooli töörühm eesotsas õpetaja Mario Mäeotsaga nii loovtööde koostamise kui ka hindamise juhendi (vt. http://www.kmg.tartu.ee/opetoo/loovtoo.html).

Kaitsmised toimusid 2012. aasta kevadel. Kuidas jõuti kaitsmiseni? Õppeaasta alguses pakkusid kõik õpetajad teemad, millest õpilased said just enesele meelepärase valida. Tihtipeale sõltusid need õpilaste huvidest ja hobidest. Teemad  ulatusid koolivormimütsidest loovtantsuni. Vahepeale jäid veel ka õitsvad lillepeenrad, loomade jäljed lumel, oma tuba ja köögiviljadest toodetud elektrivool.

Kevadine edukas loovtööde  eksponeerimine viis mõttele kooli loovtöid tutvustada ka teistele Tartu linna ja maakonna koolidele. Mõttest sai tegu kui loovtööde IDEELAADA projekti etteotsa asusid õpetajad Riina Voltri ja Merike Kilk.  Projekti toetasid Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond ja Tartu linna Kultuurkapital.

I õppeveerandi eelviimasel päeval, 18. oktoobril sai teoks pikalt ja põhjalikult ettevalmistatud loovtööde IDEELAAT, kuhu olid osalejatena kutsutud peale meie kooli õpilaste ka Miina Härma ja Forseliuse Gümnaasiumi õppurid oma parimate loovtöödega. Kokku osales 68 autorit.

Ideelaada tööd oli jaotatud nelja nn. ideepessa: oskusained, sotsiaalained, loodusained ja keeled. Igas pesas võis tutvuda eelpoolnimetatud koolide parimate töödega.   Meie üritus tõi majja uudistama üle neljasaja külastaja, luues palju elevust ja positiivset energiat kogu päevaks.

Koolidevaheline kolmeliikmeline žürii tutvus põhjalikult kõigi väljapandud töödega ja vestles autoritega. Hinnati eelkõige originaalsust, aktuaalsust ja töö tutvustamise oskust. Külastajad olid lummatud õpilaste avatusest, nende siirusest  ja pädevusest küsimustele vastamisel. Paljude tööde puhul kogeti nende praktilist külge ja funktsioneerimist.

Anti välja ka publiku ja facebooki preemia: enamus külastajate häältest läks kõige atraktiivsemale tööle - „Puu- ja köögiviljad elektrivoolu tekitamas", facebookis osutus aga võitjaks töö „Meie kooli vormimütsid" (Merily Kliimar, Annett Pendarov, Grethe Audova, Geterly Sepp  Tartu Kommertsgümnaasium, juhendaja õp. Ebe Palgi).

Sotsiaalainete ideepesas võitis Tartu Forseliuse Gümnaasiumi õpilase Kairit Veri töö Anu Sääritsast, nende kooli vilistlasest (juhendaja õp. Malle Partsioja). Oskusainete valdkonna töödest tuli esikohale Miina Härma Gümnaasiumi õpilase Hendrik Rulli  töö „Kiviheitemasin" (juhendaja õp. Andre Aljo). Loodusainetes osutus parimaks Tartu Kommertsgümnaasiumi  õpilase Kristjan Uibo töö „Loomade jäljed" (juhendaja õp. Merike Kilk).  Keelte  ideepesas võlus külastajaid ja žüriid Tartu Forseliuse Gümnaasiumi õpilaste Mattias-Andris Vutti, Maria Kõlamets, Annette Merisalu, Marko Mägi ja Kadri Pahtma töö „Lauamäng: tähekuubid, tähestik, sõnad lauseks" (juhendaja õp. Riinika Rosanov).

Kokkuvõtteks tahame öelda, et loovtöö uue õppekava kohustusena on tekitanud palju vastakaid arvamusi ja seisukohti, kuid meie kooli senised kogemused ja ideelaada suurepärane õnnestumine on andnud vaid positiivset tagasisidet, ilmpulssi ja tahet edasisteks töödeks.  Julgeme väita, et loovtöö on nauditav nii õpilasele kui ka tema juhendajale – leidke vaid huvitav idee, jõukohane teema ja olge loovad!

Eve Ploomipuu, Elle Kaljuste
Ideelaada keelte ja oskusainete pesade juhid