triibud.png

Õpetaja/juhendaja

Teema

1. Katrin Aasmäe

- Omaloomingulise muusikapala loomine ja ettekandmine.

2. Liina Arus

- Erinevad marsimuusika liigid. Liikumise seadmine ühele marsimuusikale.

3. Astrid Aus

- Omaloominguline näidend
- Omaloominguline film

4. Ilona Borotkin

- Mängude õhtu 1. klassile
- Lugemisnurga kujundamine klassiruumis

5. Irina Fedossova

- Mängulis-grammatiliste ülesannete koostamine ja valmistamine
- Mängulis-sõnavaraliste ülesannete koostamine ja valmistamine

6. Lea Hanni

- Näitevahendeid harilike murdude õppimiseks

7. Tiia Kalberg

- Lauamäng „Tartu“
- Jutu- ja pildiraamat algklassi õpilastele

8. Elle Kaljuste

- Erinevate tehnikatega kunstitööde näitus

9. Mart Kand

- Keskaegne linnus. Maketi ehitamine
- Keskaegsed söögikombed. Näidiskava koostamine.

10. Liina Karolin-Salu

- Spordivõistluse korraldamine

11. Anne Kelus

- Matemaatilised  ristsõnad

12. Merike Kilk

- TKoG talveaed
- Koduaia kujundamine
- Õppefilm looduse majandamisest

13. Priit Kuusk

- Rahvastepallivõistluse korraldamine ja läbiviimine 3-ndatele klassidele
- Stereopildid

14. Kaja Künka

- Filateelia – minu pere hobi
- male on sport. Aga milline?

15. Merike Kütt

- Minu (meie) luuleraamat
- Minu (meie) juturaamat

16. Ellen - Lõiv Lossman

- Romantismiajastu riietustest (albumi või maketi valmistamine)
- Kaasaja rõivad (albumi või maketi valmistamine)

17. Rein Meister

- Rahvaspordi mängud. Kasutamise võimalused tunnis

18. Alime Mishorlõ

- Välisklassi territooriumi kasutamise võimalused
- Meie kooli tekkel

19. Karin Mitt

- Stend „Austraalia“
- Stend „Uus-Meremaa“

20. Mario Mäeots

- uurimustöö „Kodukeemia kasutamine“
- Fotode sari „Loodus linnas“

21. Peep Nurm

- Fotoreportaaž orienteerumisvõistluselt
- Sporditeemalise fotostendi koostamine

22. Helin Oja

- FIMO – savist ehete valmistamine
- Traadist meisterdamine

23. Aare Ojamaa

- Uurimistöö „Tuulegeneraatori efektiivsus“

24. Jaan Olesk

- Lindude hooldamine (lindude maja)
- Eestimaa pusle – teema loodus

25. Ebe Palgi

- Inspireeritud kirikinnaste mustritest
- Rahvuslikest paeltest inspireeritud ehted

26. Merle Parv

- Näidistööd tööõpetuse tunnis 4. klassile

27. Eve Ploomipuu

- Jalgpall Saksamaal (stend)
- Berliin- Saksamaa pealinn (reisijuht)

28. Aita Raudsepp

- Mänguline tund matemaatikas

29. Karina Reinmann

- „Spelling“ võistluse korraldamine nooremates klassides
- Inglise keele päevade korraldamine nooremates klassides

30. Ülle Reinson

- Matemaatilised lauamängud
- Matemaatilised ristsõnad

31. Tiia Salu

- Inglise vanasõnade/kõnekäändude võrdlus eesti vanasõnadega
- Sõnamoodustamise võimalused inglise keeles (raamatu põhjal)

32. Sirje Soonsein

- Rahvatantsupidude ajaloost
- Järgmise laulupeo plakat

33. Lea Sokman

- Omaloominguline jutu- või luuleraamat
- Kinkeraamatu koostamine (koos õp. Elle Kaljustega)
- Elulooraamatu koostamine (koos õp. Elle Kaljustega)

34. Ana Valdmann

- Keskkonnasõbraliku kodu makett
- Lauamäng selgroogsetest loomadest

35. Diana Annast

- Keskustepäev 4. klassile

36. Õie Veber

- Konkreetse õnnetusjuhtumi esmaabi analüüs erinevate kirjandusallikate põhjal
- Viisakuse avaldumise vormid

37. Riina Voltri

- Fotoromaan (lavastus) „Keskaegses kloostris“
- Fotolugu „Keskaegne Tartu“

38. Marika Vares

- Praktiline töö „Sõnumiga toolid“
- Kudumisgrafitiga kooli ümbrus omanäolisemaks. Praktiline töö

39. Sirje Peterson

- Annelinnas ja selle läheduses paiknevad looduskaitsealused objektid
- Kivimiringe

40. Helena Stamberg

- Mängunurgad algklassiõpiastele
- Koolimaja jõulukujundus (koos õp. Elle Kaljustega)

41. Kätrin Vilkmann

- Lauamäng „Spordimaailm“

42. Reelika Suviste - Matemaatika fotodes: minu kodukoha näitel (sõnapaar minu kodukoht asendub konkreetse töö puhul vastava linnajao, linna või tänava nimetusega)
- Robotid meie igapäevaellu