triibud.png

Oskusainete projekt TEGIJAD 2012 - "Terves kehas terve kunst!" 8. klasside
õpilastele.

Toimumisaeg: 14. mai kell 9.00 - 15.00
Toimumiskoht: aula + klassiruumid
Õppeainete lõiming: muusikaõpetus, käsitöö, tööõpetus, kusntiõpetus,
kehaline kasvatus
Läbiv teema: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine
Tegevusi koordineerivad: õp Liina Arus ja õp Elle Kaljuste

Projekti eesmärk:

- arendada loovust, mõtestamist, otsustamist, koostööd, väljendusoskust ja
pingesituatsioonis toimetulemist;
- rakendada omandatud teadmisi ja oskusi;
- õppida tundma ennast ja oma klassikaaslasi ühises loovtegevuses;
- oma huvitegevuse ja vabaaja tegevuste kasulikkuse sõnastamine;
- muuta eelmisel õppeaastal alustatud projekt „Tegijad“ 8. klassidele
iga-aastaseks traditsiooniks.