triibud.png

Aprillikuus viiakse läbi üle-Eestilist uuringut keskhariduse lõpetajate valikutest.
Uuringu eesmärgiks on välja selgitada noorte tulevikuplaanid peale keskhariduse
lõpetamist ning tegurid, mis noorte valikuid mõjutavad.

Elektroonilisele küsimustikule on oodatud vastama 12. klassi / kutsekeskharidusõpet
lõpetavad õpilased! Kõikide vastanute vahel loositakse välja auhinnad – Rahva
Raamatu kinkekaardid, ZEN kõnekaardid ning iPodid.

Küsitlusele on ligipääs nii e-kooli kui allolevate linkide kaudu:
eesti keeles: http://praxis.uuringud.eu/index.php?id=237
vene keeles: http://praxis.uuringud.eu/index.php?id=246

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 25 minutit.

Uuringu läbiviijaks on Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Archimedes tellimusel
Poliitikauuringute Keskus Praxis .