Meelitamaks õpilasi koolipäeva jooksul rohkem õue, et suurendada  nende liikumisaktiivsust, püüdsime muuta oktoobris oma koolihoovi ning kooli ümbruse liikuma kutsuvamaks. 

Õuesõppe tundideks on rajatud koolihoovi puude alla õuesõppe-alad. Tiiki ümbritsevale kõnniteele sai maha joonistatud 250 meetri pikkune liikumisrada, mida saavad nautida nii kooli- ja lasteaialapsed kui kohalikud elanikud. Loodud liikumisrada saab kasutada õuesõppe-tundides, õuevahetundides, kehalise kasvatuse tundides ja pärast koolipäeva. Liikumisrada sisaldab nii mängulisi kui õppetööga seotud elemente, liikumislõikude vahel on kontrollipunktid, kuhu saab panna lisaülesanded, et ühendada liikumine ja õppetöö. Liikumisraja erinevate lõikude läbimine arendab tasakaalu, koordinatsiooni, osavust, leidlikkust ja fantaasiat. Õpilaste ja kohalike elanike poolt oleme saanud väga positiivset tagasisidet. 

Raja valmimisse panustasid Tartu Hansa Kooli tegusad ning liikumist hindavad õpetajad, kes kahel ilusal sügispäeval liikumisraja maha joonistasid. Mõnus terviseamps liikumise ja mängulisusega toob kindlasti lastele koolipäeva juurde suure kuhja liikumisrõõmu. Valminud liikumisrajaga on kõigil soovijatel võimalus tutvuda Tartu Hansa Kooli kõrval paikneva tiigi ümbruses.