Hea koolipere - õpilased, vanemad ja kolleegid

 

Vaheajal on kooli jõudnud teated Covid-19 nakatumisest oluliselt vähenenud. 1.novembrist alustame tavapärase kontaktõppega. Palume kooli tulla ainult tervetel inimestel, haigustunnuste tekkimisel jääge koheselt koju ja pöörduge perearsti poole, et testida. Ainult vastutustundlikult käitudes saame vähendada nakatumist ja säilitada kontaktõppe koolis.

Viiruse levik Eestis on endiselt väga ulatuslik ja kätte on jõudmas suure hulga õpetajate täiendava vaktsineerimise aeg, millest tulenevalt on enne ja pärast seda paar nädalat õpetajad nakatumise vastu vähem kaitstud. Kontaktõppe säilitamiseks on oluline nakatumise kiire avastamine, seepärast on HTM taganud võimaluse laustestimiseks:

  1. 1.-12.novembrini toimub koolides laustestimine 2-3 korda nädalas kõigile õpilastele ja õpetajatele, et tuvastada võimalikud nakatunud (sh. vaktsineeritute ja hiljuti põdenute seast). Palume sellesse mõistvalt suhtuda, sest ainult nii õnnestub nakkuse levikusse sekkuda võimalikult kiirest;
  2. testimiseks kasutatakse kasutajasõbralikke kiirteste, millega analüüsitava materjali kogumine on leebe;
  3. kui pere ei ole testimisega nõus, siis palume vastava teate kirjutada õpilaspäevikusse või paberkandjale, sest testimine toimub erinevate tundide ajal ja keeldumise info otsimine võtab liigselt aega;

 

Muudetud on alates 1.novembrist lähikontaktsete käitumise juhiseid järgmiselt:

  1. koolis lähikontaktseks osutumise teateid edastab Terviseameti info alusel kool ja see on ametlik teade, mida tuleb järgida;
  2. palume e-koolis teateid jälgida igapäevaselt, hea kui teeksite seda ka hilisõhtul või hommikul enne lapse kooli saatmist, sest lähikontaktsete kohta teavitus võib kooli jõuda tööpäeva välisel ajal;
  3. lähikontaktne on õpilane, kes on vaktsineerimata ja kes ei ole viimase kuue kuu jooksul Covid-19 läbi põdenud. Lähikontaktsed õpilased peavad jääma koolist koju, kui nad ei ole nõus koolis kiirtesti tegema;
  4. neljandal päeval arvates viimasest kokkupuutest haigestunuga peab lähikontaktne minema tegema PCR-testi. Peale negatiivse testi  tulemuse kinnitust võib õpilane jätkata kontaktõppes, testi tulemusest palume teavitada klassijuhatajat;
  5. kui pere ei nõustu PCR-testimisega, kestab lähikontaktse isolatsioon viimasest haigestunuga kokkupuutest arvates kümme päeva.

Kontaktõppe säilimise huvides on väga oluline, et kõik kel on võimalik end vaktsineerida seda teeksid. 7.-9.klassi õpilastest on vaktsineeritud üle 60% ja seni on selles vanuserühmas olnud haigestunuid väga vähe. Vaktsineerimata õpilaste seas on meie koolis Covid-19 läbi põdenud juba 15% õpilastest.

Palume koolis kanda maski ja järgida kõiki nakatumise vältimise võimalusi nii koolis kui koolivälisel ajal.

Tänan kõiki Covid-19 nakatumisest kiirelt kooli teavitanud lapsevanemaid ja soovin head koostöö jätku.

 

Püsime terved!

Liina Karolin-Salu