Läheme vaheajale kiiresti süvenevas tervisekriisis, viimase nädala jooksul on positiivse covid-19 testi tulemuse saanud enam, kui 5% meie kooliperest ja kindlasti on meie hulgas ka neid, kes kannavad enese teadmata nakkust, sest puuduvad haigustunnused või on need minimaalsed. Seepärast palume kõigil olukorra paranemise nimel jälgida vaheajal järgmiseid soovitusi:

  • püsime kodus; õues liikudes hoiame teiste inimestega 2-meetrist vahet;
  • väldime kõiki ebavajalikke vahetuid kontakte siseruumides (kauplused, sünnipäevad, üritused, reisid, meelelahutusasutused, trennid jne);
  • kui rahvarohkesse kohta minek on möödapääsmatu, siis viibime seal võimalikult lühidalt ja kanname kindlasti maski.

Noored ja terved inimesed põevad enamasti covid-19 haigust kergelt. Arstiabi kättesaadavuse tagamine on meile kõigile väga oluline, sest õnnetused, ootamatud terviserikked ja tõsine haigestumine muudesse haigustesse võib tabada meist igaüht. Seepärast kutsun üles kõiki koolipere liikmeid esimesel võimalusel vaktsineerima minema kui:

  • covid-19 põdemisest on möödunud 180 päeva;
  • vaktsineerimisest on möödunud 6 kuud ja teil on õigus tõhustusdoosiks;
  • te ei ole varem vaktsineeritud tervislikel või muudel põhjustel, aga saate seda nüüd teha.

NÜÜD ON ÕIGE AEG VAKTSINEERIDA! Sellega kaitseme neid, kes vaktsineerida ei saa ja toetame Eesti vapraid meedikuid. Kui teil on häid mõtteid, kuidas meedikutele toetust avaldada, siis julgustan teid tegutsema. 

Palun ka vaheajal kõigist covid-19 positiivsetest testide tulemustest viivitamatult kooli teavitada kool@hansa.tartu.ee, et saaksime teha paremaid otsuseid, kuidas uuel õppeperioodil õppetööd jätkata. Kui tuleb teha tavapärasest erinevaid otsuseid, siis teavitame teid 29. oktoobril e-kooli kaudu.

 

Tänan senise hea koostöö eest!

Liina Karolin-Salu