Õpetajate päeval toimus kõigil 8. klassidel koolipäev teatris. Osa saadi kirjanduse ja füüsika tundidest. Kirjanduses kuuldi huvitavaid fakte teatri ajaloost ja räägiti ajast ja inimestest, neist, kes on teatri sünnile kaasa aidanud, seda loonud ja kujundanud. Füüsikatunni teemaks oli optika: valguskiir, valguse murdumine, värvusspektrid ja muu läbi teatritöö prisma, tunni lõpus toimus oma täies ilus lavatehnika demonstratsioon. Lisaks said õpilased osa programmist „Lastele keelatud“.

Õpilasi saatsid õpetajad Lea Sokman, Siim Karnö, Heili Hani, Astrid Aus ja õppejuht Kalvar Tammine.