Vilistlaspaev.png

1. septembril toimus kõigi Tartu linna koolide osalusel koolirahu rattaretk, mille käigus iga kooli esindajad panid oma allkirja koolirahulepingule (loetav SIIN). Tartu Hansa Kooli koolirahu saadikud olid 8.C klassi õpilased Romet Rohtla ja Markus Uibo, kooli esindaja huvijuht Anu Sarnit.

Koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta alguses 1. septembril Koolirahu tseremoonial MTÜ Lastekaitse Liidu, haridus- ja teadusministri, Koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja MTÜ NÜ Tore vahel. Käesoleval aastal on Koolirahu esindavaks linnaks Tartu.

 

 

 

I kooliastme (1.-3). klass) lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 07. september algusega kell 17.30 

II (4.-6. klass) ja III (7.-9. klass) kooliastme lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 14. september - II kooliastme koosolek algusega kell 17.30 ja III kooliastme koosolek algusega kell 19.00 

Koosoleku pikkus ca 1 tund. 

Ootame rohket lapsevanemate ja õpetajate osavõttu. 

1. klass saab õpikud ja töövihikud kooli tulles klassijuhatajalt.

 

17.augustil

10.00 – 11.00  -  2.A klass

11.00 – 12.00  -  2 B klass

13.00 – 14.00  -  2 C klass

14.00 – 15.00  -  2 D klass

18.augustil

10.00 – 11.00  -  3.A klass

11.00 – 12.00  -  3.B klass

13.00 – 14.00  -  3.C klass

14.00 – 15.00  -  3.D klass

30. juuni - 2. juuli toimub Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään". Meie kooli esindab laulupeol kolm koori: mudilaskoor, poistekoor ja lastekoor. Teises eelproovis toimuva ettelaulmise põhjal selgus koori pääsemine laulupeole ning saadud hinde põhjal määrati koorile kategooria vastavalt kooriliigi nõuetele. Kõik meie koorid saavutasid ettelaulmisel kõige kõrgema, I kategooria. Koore juhendavad Katrin Aasmäe ja Sille Tiks.

Kohtumiseni laulupeol!