Tartu Hansa Kool kutsub 29. septembril liikuma kooli jalgsi, tõuke- või jalgrattaga. Autoga tulles peatu koolist kaugemale parklasse, liigud rohkem!
  • Kas teadsid, et koolimaja eest parklast kooli liikudes on Sinu aktiivne koolitee õppeaasta jooksul ca 4,4 km, Maxima parklast ca 26 km ja Alexela parklast liikudes juba 35 km?
  • Kas teadsid, et autost varem maha tulemine vähendab liiklust kooli ümber, tõstab kõigi turvalisust ning suurendab Sinu liikumisaktiivsust?
Registreeri enda liikumine 29.09 lingi või QR-koodi kaudu avanevale küsimustikule ning pane märge selle kohta, kuidas Sa täna kooli jõudsid. Anname Sulle taaskord teada kui suur osa kooliperest eelistab aktiivset kooliteed.
 
Liikumine on rõõm!

Tartu linn maksab koolitoetust esimesse, teise ja kolmandasse klassi minevate laste vanematele.
Koolitoetust saab taotleda alates 1. septembrist kuni 15. septembrini.
50 euro suurune koolitoetus on mõeldud Tartu linnas õppivale lapsele, kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.
Koolitoetuse saamiseks tuleb hiljemalt 15. septembriks esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas ARNO (http://www.tartu.ee/arno).
Toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole 1. oktoobriks.
Täpsem info toetuse kohta
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072016015?leiaKehtiv

Tarkusepäeva aktused toimuvad koolimaja ees 1. septembril:

10.00 1. ja 9. klassidele

12.00 2.-9. klassidele

Oluline: klasside aktusele on oodatud lapsevanemad, kes on vaktsineeritud (vajalik vaktsineerimispass koos isikut tõendava dokumendiga) või kellel on negatiivset testitulemust kinnitav tõend (PCR testi tulemus kehtib 72 tundi, antigeeni testi tulemus 48 tundi).

1. klassi astujad saavad õpikud 1. septembril klassijuhataja käest.

 

Õpikuid jagatakse raamatukogus kell 11:00 - 16:00

23.08 2. ja 3. klassid, 6c ja 6d klassid

24.08 4. ja 5. klassid 

25.08 7. klassid

26.08 8. ja 9. klassid

27.08 6a ja 6b klassid

Palume kinni pidada õigetest kuupäevadest ja kellaaegadest.

Alamkategooriaid