triibud.png

Hea koolipere!

Anname teada, et käesoleval õppeaastal jätkub õppetöö distantsõppel kooliaasta lõpuni.

Oluline teada:

* Õpikute (raamatukogu raamatute, ukulelede) tagastamisest:

Tagastatavad õpikud, raamatud, ukuleled palume varustada nimede ja klassinumbritega!
·        Kõik ühe õpilase õpikud/raamatud panna ühte paber- või kilekotti, millele on peale kirjutatud klassi number ja lapse nimi.
·        Kotid õpikute/raamatutega tuleb tuua kooli esimese korruse koridori, kus on märgitud kohad raamatute panemiseks.

Tagastamise ajagraafik on järgmine:

21. mai 1. klassid
22. mai 2. klassid
25. mai 3. klassid
26. mai 4. klassid ja 5. klassid
27. mai 6. klassid ja 7. klassid
28. mai 8. klassid
29. mai 9. klassid

- Kui mõnel lapsel ei ole võimalik õigel päeval asju tagastada, siis saab tuua ka muudel päevadel

 - Koolimaja uksed on avatud 9-18,  soovituslikult võiks toojaks olla lapsevanem, et vältida laste kogunemisi (see ei tähenda, et lapsed ei tohiks üldse ise õpikuid, raamatuid, ukulelesid tuua).

- Kui peres on mitu last, võib kõik tagastatavad materjalid  tuua ühel päeval.

 

* 15.mai koolipäeva lõpus teeme otsuse, kas ja kes tuleb maikuu teises pooles ja juunikuus erandkorras kooli kontaktõppesse kutsuda (õpilasele ja vanemale teatatakse sellest vajadusest personaalselt hiljemalt 19.mail). Kõigil teistel jätkub õppetöö distantsõppe vormis;

* 15.mail toimub 9.klasside virtuaalne tutiaktus;

* 18.mail toimuvad 9.klasside gümnaasiumikatsed (õpetajad arvestavad sellega ja ei anna tunniplaanijärgseid õppeülesandeid);

* õppetöö toimub KÕIKIDEL KLASSIDEL JA ÕPILASTEL eriolukorra tunniplaani järgi 29.maini;

* 1.-5.juunil on õpiprojektide nädal - õpilased saavad ülesandeid e-kooli kaudu;

* 8.juunil toimub 1.-8.klasside kooliaasta lõpu aktus e-keskkonnas;

* õpilastele, kes pole saanud oma hindeid korda, jätkub täiendav õppetöö kuni 19.juunini (õpilasele ja vanemale teatatakse sellest vajadusest personaalselt);

* 17.juunil  toimub 9.klasside lõpetamine (KUIDAS ja KUS, sellest anname teada esimesel võimalusel).

Jaksamist, positiivsust  ja vastupidamist kõigile!

Tartu Linnamuuseumi korraldatud õpilaste kunstikonkursi „Tartu läbi minu aknaklaasi” tublimad on selgunud!


Osalemiseks pidid lapsed kujutama kevadisel koolivaheajal oma koduaknast avanevat vaadet. Konkursil osales nooremas vanuseastmes (6–10-aastased) 10 tööd ning vanemas astmes (11–14-aastased) 17 tööd. Konkursi 13-liikmelise žürii moodustasid Tartu Linnamuuseumi töötajad.

Kõigile esikolmikusse tulnud lastele on ette nähtud auhinnakotid, mis oodatavad neid Tartu Linnamuuseumi kassas. Auhinnad saab kätte pärast eriolukorra lõppu muuseumi taasavamisel, mis toimub loodetavasti maikuu jooksul. Ühtlasi palume siis kõigil osalejatel valminud tööd füüsilisel kujul tuua Tartu Linnamuuseumisse (Narva mnt 23), kus nendest pannakse kokku väike näitus. Kõikide osalejate tööd oli ilusad ja sobivad hästi näitusele.

Merit Häidkind

Emily Toom

Mariella Härm

 

Palju, palju õnne tublidele joonistajatele ja nende juhendajatele!

Tähelepanu, lõpetajad!

Järgmisel nädalal avatakse Tartu gümnaasiumide ühiskatsetele registreerumine ajutiselt uuesti, et kõik soovijad saaksid ühiskatsetest osa võtta.  

Viimastel päevadel on ühiskatsete korraldajate poole pöördunud paljud murelikud sisseastujad, kes ei jõudnud end eriolukorra keeruliste aegade tõttu esimesel korral katsetele registreerida. Koolid otsustasid sellest tulenevalt avada registreerumise ajutiselt uuesti 27.-30. aprillini. Ühiskatsetele saab registreerida infosüsteemis www.sisseastumine.ee/tartu. Pärast 30. aprilli uusi registreerunuid juurde ei lisata.

Palun kontrollige, kas olete soovitud katsele registreeritud ja saanud kinnituskirja selle kohta.

Tartu gümnaasiumide ühiskatsete test toimub 18. mail kell 10.00 e-testina Eksamite infosüsteemis (EIS). EISi sisselogimiseks sobivad autentimisvahendid on ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või HarID. Kui mingil põhjusel pole kandidaadil võimalik ühtegi nimetatud vahendit kasutada, saab lapsevanem oma lapsele teha EISi sisselogimiseks HarID konto aadressil www.harid.ee.

Testi tegemiseks tuleb sooritaja verifitseerida. Selleks on vajalik, et testi tegemise ajal oleks kandidaadil olemas kehtiv isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass) ning veebikaamera.

Kui kandidaadil ei ole võimalik ühiskatsete testi päeval kasutada veebikaameraga arvutit või kahtleb ta oma koduse internetiühenduse töökindluses, soovitame kandidaadil küsida oma põhikoolist, kas on võimalik test sooritada kooli ruumides, kasutades kooli arvutit ja internetiühendust. Sellisel juhul saab sooritaja verifitseerida ka kool. Põhikooliga kokkuleppe sõlmimine on kandidaadi, mitte gümnaasiumide vastutus. Kõik Tartu gümnaasiumid pakuvad samuti võimalust sooritada test enda ruumides, kasutades koolide arvuteid ning internetiühendust. Kui on vajadus sooritada test oma põhikoolis või mõnes Tartu gümnaasiumis, tuleb see registreerida hiljemalt 11. mail 2020 aadressil https://forms.gle/Kbye8ZMC4RQzC9pcA.

Sisseastumisvestlustele kutsumise aluseks on sisseastumistesti tulemus ning 9. klassi tunnistus. Hiljemalt testi toimumise päevaks, 18. maiks, tuleb kõigile gümnaasiumidele, mis kandidaadi eelistuste hulka kuuluvad, saata ühiskatsete infosüsteemis oma 9. klassi tunnistus, kus kajastuvad 9. klassi veerandi-, trimestri- või poolaastahinded. Kui õpilase põhikoolis on kasutusel Stuudium, saab õpilane saata tunnistuse gümnaasiumidele automaatselt läbi Stuudiumi keskkonna. Kui põhikoolis kasutatakse E-kooli, peab kandidaadile tunnistuse väljavõtte väljastama kool ja õpilane peab selle saatma läbi ühiskatsete infosüsteemi sõnumina, pannes adressaadiks kõik gümnaasiumid, kuhu ta kandideerib. Sisseastumisvestlusele võtab kandidaat kaasa ajakohaste andmetega tunnistuse.

Ühiskatsete test koosneb eesti keele ja matemaatika osatestist ning on ühesuunaline. Eesti keele osatest algab 18. mail kell 10.00 ja lõpeb kell 11.00, matemaatikatest algab kell 11.10 ja lõpeb kell 12.10. Hiljemalt nädal enne sisseastumistesti toimumist avalikustatakse näidistest, kus on võimalik tutvuda testi keskkonna ning formaadiga.

Ühiskatsed viiakse läbi vastavalt "Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2020. aastal" alusel, mis on kättesaadav siit.

Koolid paluvad sisseastujatel e-testiga seotud jooksvate probleemide tekkimisel pöörduda esimese eelistuse kooli poole. Koolide kontaktid leiad siit.


Ühiskatsete kohta leiab täpsemat infot Tartu linna kodulehelt https://www.tartu.ee/et/parast-pohikooli#uhiskatsed-.

 

Koolivaheaja erilehele http://www.tartu.ee/koolivaheaeg on koondatud info põnevatest väljakutsetest informatiivsete veebiseminarideni, kus noored kontaktivabalt osaleda saavad.

Vaheaja tegevuste kavast leiavad meelepäraseid tegevusi erinevate huvide ja vanustega noored. Näiteks Ihaste ratsakool ootab kooliealisi ratsahuvilisi hobuseid joonistama, mudelhobustele takistusrada looma või ise kepphobusega koduaias kappama. Osalejate seas loositakse muude auhindade kõrval välja ratsutamise individuaaltunnid.

Tartu Linnaraamatukogu tutvustab oma YouTube'i kanalil Tartu lastekirjanduse auhinna nominentide raamatuid, tänu millele saavad lugemishuvilised algklassilapsed nädala jooksul tutvust teha nii keldrikolli, haldjate kui bandiitide eluga.

Ornitoloogiaühing kutsub igas vanuses noori alustama koolivaheajal aiapäeviku pidamist. Ühingu kodulehel saab iga pere luua endale veebipäeviku, kuhu märkida koduaias märgatud linnud ja teised loomad, välja ilmunud putukad ja õitsema puhkenud taimed. Päeviku täitmiseks piisab, kui vaadelda linde kasvõi aknast ning teha korra päevas tiir aias või kortermaja hoovis.

Kuna erinevaid ettevõtmisi on palju, siis neist kaasahaaravaima leidmiseks on hea mõte pöörduda Tartu Noorsootöö Keskuse algatatud e-noortekeskusesse. Sealsed noorsootöötajad on ise loonud huvitavaid tegevusvõimalusi ja annavad nõu, kust leida infot erinevate ettevõtmiste kohta.

Kena koolivaheaega ning sisukat koduspüsimist!

 

Kool on suletud veel vähemalt kaks nädalat või kuni järgmise Haridusministeeriumi korralduseni.