triibud.png

Tartu Kommertsgümnaasiumi logo on loodud 1997.a


Tartu Kommertsgümnaasiumi hümn on loodud 24.01.1992, seega oli ta alguses Tartu 12. Keskkooli hümniks. Sõnade autoriks Kulno Süvalep ja heliloojaks Harry Tarvo.

1.
Maailma kõigi koolide seas
kindlasti on eespool Tartu Kommertsgümnaasium
Tartu Annelinn, jah, kool on otse siin, jah, teadku terve Eestimaa
Meie kool on see, jah, meie kevade, jah, Arnod ja Teeled ka!
Küll näitab aeg, küll ta teab, kes kelleks saama kord peab.
Siin kompass sea, siin rihi nool, ja hoia ausees meie kool!

2.
Las muutub aina kaunimaks veel
väljast kui ka seespoolt Tartu Kommertsgümnaasium
Tartu Annelinn, jah, kool on otse siin, jah, teadku terve Eestimaa
Meie kool on see, jah, meie kevade, jah, Tootsid ja Kiired ka!
Küll näitab aeg, küll ta teab, kes kelleks saama kord peab.
Siin kompass sea, siin rihi nool, ja hoia ausees meie kool!

HUVIRINGID 2020/21 õa


ÕMBLUSRING 4.-9. klass

Ringi aeg: E 14.00-16.00 ruumis 220

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab 14. septembril

Saame kokku 9 korda Tartu Hansa Kooli ruumis 120. Ringis avastame või kordame üle  põhitõed,  mis õmblemiseks vajalikud. Osalejal valmib läbi praktilise tegevuse  lihtsad õmblustööd. 

Esimesel kohtumisel räägime töövahenditest, materjalidest ja mida tuleb  ringis osalemiseks kangapoest soetada. Lisaks saame tuttavaks õmblusmasinaga.

Eelnev registreerimine on oluline. Selleks tuleb külastada koolis ruumi 120 ja kirjutada enne 14. septembrit oma nimi osavõtjate nimekirja. Kohtade arv on piiratud.

Juhendaja on Mari Vaaderpall.

  

KERAAMIKARING 1.-5. klassile

K 13.00 (I grupp), 14.30 (II grupp) puutööklass

Hind 14 € kuus (hind sisaldab savi ja glasuure)  

Keraamikaringis voolime savist kujukesi ja nõusid, uurime savi ja glasuure, mõtleme maailmale ja lugudele meie ümber. Voolides õpime märkama vormi, areneb vormi nägemise võime ja kasvab sõrmede osavus savile kuju anda.  Savi vormimisel katsetame erinevaid voolimistehnikaid. Nõude valmistamisel peame silmas kasutamist: kellele ja mille jaoks me nõu teeme ja mis tunne meil on hiljem seda nõud käes hoida Keraamikaringis hoiame meeles üksteise vastu sõbralikud ja hoolivad olla, kasutame töövahendeid lugupidamisega ja hoiame oma töökoha korras. 

Juhendaja Marika Sagur on lõpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis skulptuuri eriala ja läbinud Tartu Ülikoolis täiendusõppes pedagoogika kursuse. Ta on õpetanud lastele vormiõpetust Puka Kunstikoolis ning juhendanud mitme kooli juures keraamikaringe.  

Registreeri keraamikaringi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv6tHZ21TsvXk2F2FB6zQCFe4I3Z266c7HssFo0DxZ7EY6uQ/viewform

  

MEISTERDAMISRING

K 13.45 puutööklass

Hind 12 € kuus (sisaldab materjalitasu)

Meisterdamisringis teeme erinevatest materjalidest asju- vaatamiseks, mängimiseks ja muud moodi kasutamiseks. Uurime erinevaid materjale: nende omadusi, päritolu ja teekonda. Meisterdamisringi tundide teemad on seotud maailmaga meie ümber: looduses toimuv, tähtpäevad kalendris, lood raamatutes ja igapäevaelus. Kasutame käepäraseid materjale ja jõukohaseid võtteid. Kuulame lugusid, leiutame, meisterdame ja ehk leiame aega ka mängimiseks.

Juhendaja Marika Sagur on lõpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis skulptuuri eriala ja läbinud Tartu Ülikoolis täiendusõppes pedagoogika kursuse. Ta on õpetanud lastele vormiõpetust Puka Kunstikoolis ning juhendanud mitme kooli juures keraamikaringe.  

Registreeri meisterdamisringi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8cusbMCOwlb8Hsf4ohVN6-2opYpnbFzh5trVRF8egLRMLnA/viewform

 

KOKANDUSRING 1.-5. klassile

K 13.00 kodunduse klass

Hind 15 € kuus (sisaldab materjalitasu)

Kokandusringis  õpime tegema lihtsamaid toite,  millega kõik saavad hakkama. Õpime  erinevaid töövõtteid ja räägime ohutusest köögis. Töö käigus saavad lapsed teada, millised toiduained on tervislikud ja millised mitte, kuidas toiduaineid kasvatatakse, toodetakse ja kuidas need jõuavad meie lauale.  

Juhendaja Vesta Naruski on Hansa Kooli kodunduse õpetaja.

Registreeri kokandusringi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxudLyOBbgJrFSj9mo0aiDjSfMYxaTGsta4sSyaPKPFMDgPA/viewform

 

LOODUSRING

T 13.00

Hind 12 € kuus

Loodusringi on oodatud lapsed, keda huvitab loodus ja kes hoolivad loodusest. Omandame teadmisi, nii elus, kui eluta looduse kohta. Vaatleme ja määrame taimi, loomi ja linde (kuulame linnulaulu) ning mängime huvitavaid loodusmänge. Teeme looduslike materjalidega katseid ning meisterdame.

Juhendaja Heike Olevi on töötanud varasemalt lasteaias rühmaõpetajana ja on lastega palju kokku puutunud. Hiljuti omandas ta loodusteaduste bakalaureuse kraadi ning hetkel õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes loodusteaduste aineõpetaja erialal.

Registreeri loodusringi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyi65nEYOh9heSdV3sP16n5FmNeyOyzlHF67uoB-OcZvcfMw/viewform

 

KITARRIRING

Aeg kokkuleppel

Hind 28 € kuus (1x 20 min. individuaaltund nädalas)

Alguses õpime mängima  lihtsaid, tuttavaid rahvamuusika palasid, klassika- ja popmuusika meloodiaid.  Õppetöö toimub eelkõige kuulmise kaudu - järelemängimise põhimõttel ja jooksvalt  tutvume  kitarrimuusika  noodistamise võimalustega - tabulatuuriga (piltkiri) ning hiljem  tänapäevase noodikirjaga. Kitarriringis tutvume  põgusalt  ka kitarri ajalooga.

Õpilased saavad pilliõppe kaudu juurde  esinemise julgust ja arendada eneseväljendusoskust. Kitarringis tegeleme ka ansamblimänguga, mis arendab koostöövalmidust ja teistega arvestamist. Julgemad saavad esinemisvõimalusi nii kooliüritustel kui ka laiema avalikkuse ees.

Kitarriring toimub kord nädalas vastavalt õpilaste võimalustele/ soovidele – võimalik individuaaltund (20 min.) või osaleb väiksemas grupis (ansamblis ) 40 min. ja visamad võivad  ka mõlemas osaleda.

Juhendaja Toivo Sõmer on suurte  kogemustega muusik-pilliõpetaja ja õpetamisega seotud ligi kolmkümmend aastat (www.toisomer.com).

toivosomer@gmail.com (55671134)

 

Võimalik õppida ka KLAVERIT ja PLOKKFLÖÖTI.

Hind 26 € kuus.

Juhendaja Stella Sõmer 55580958

Registreeri pilliringidesse:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7MFwAask5RXi9pAvg2TCtQhEwtAUnb4Wcf9fEX_FQpOBRA/viewform

 

ÕE ehk õpilasesindus on klasside poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus, mis loodi 19.11.1996.
Sel õppeaastal 2019/2020 kuulub ÕE-sse alates 4. klassist, kaks liiget. 

ÕE eesmäkideks on:

  • Esindada Tartu Hansa Kooli õpilaskonda;
  • Kaitsta õpilaste seaduslikke õigusi ja huve;
  • Vahendada klassidele informatsiooni oma tööst;
  • Vahendada kooli juhtkonnale informatsiooni oma tööst;
  • Luua ja kanda edasi Tartu Hansa Kooli traditsioone;
  • Seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest;
  • Parandada koolikultuuri, õpilaste omavahelist suhtlemist läbi erinevate sündmuste ja projektide elluviimise;
  • Organiseerida kooli üritus;
  • Aidata kaasa kooli arengule;
  • Hoida kooli mainet.


Meie poole võib pöörduda iga õpilane/õpetaja oma murede, kiidusõnadega, soovide, palvete, ettepanekutega.

Ilma õpilaste ja õpetajate kaasabita ei saa eksisteerida ÕE-d. Meie juurest saate alati abi. Iga asi vaadatakse eraldi üle ning ükski probleem ei jää vastuseta.

Lugupidamisega
ÕE-lased

 

Õpilasesinduse liikmed 2019/2020 õppeaastal:

President: Katre Nael 9.C

Asepresident: Kirke Prii 5.D

Protokollija: Greta Vind 9.C

Infohaldur: Liisbeth Rosenstein 8.A

Hoolekogu liige: Kirke Prii 5.D

 

Liselle Velner 9.B

Karoliina Maria Birk 9.B

Anette Arrak 9.A

Kaisa Saan 8.A

Maris Vaht 8.B

Merit Ots 8.C

Robin Mäeots 7.D

Robin- Urmas Orula 6.C

Triin Prii 6.C

Lisell Väljak 5.A

Kretlin Rosenberg 5.A

Livia Crepaldo Izidoro 5.B

Estevao Xavier Costa 5.B

Laura Kirk 5.D

Milissa Tšuris 4.A

Magnar Maibach 4.D

Sandra Ristimägi 4.D

 

Täitmata ametikohti hetkel ei ole.