Oskar Lutsu majamuuseum korraldas 4.–19. maini Tartu koolide 4.–7. klasside õpilastele võistkondliku keelemängu. Võistlus toimus kahes vanuserühmas: 4.–5. klassi ja 6.–7. klassi õpilased. Võistlusülesanded põhinesid majamuuseumi väljapaneku vaatlemisel, info otsimisel ja kirjeldamisel. Hinnati erinevatest allikatest info otsimise oskust, küsimuste esitamise oskust ning kirjaliku eneseväljenduse ladusust ja korrektsust. Ülesannete eest oli võimalik koguda maksimaalselt 70 punkti.
Hansa kooli 6.c klassi võistkond, kuhu kuulusid Eliis Johanson, XXX, Retti Kristiin Lemetti ja Aliise-Gea Vares, saavutas 6.-7. klasside vanusegrupis 2. koha.
Õpilased said 67 punkti võimalikust 70st. Võistkonda juhendas Lea Sokman.
PALJU ÕNNE!