13. mail kuulutati kirjandusfestivali Prima Vista ajal välja 21. arvustuste võistluse Ulakass tulemused.
Ulakass on üleriigiline 7.-12. klassi õpilastele suunatud arvustuste võistlus, mis toimus sel aastal juba 21. korda. Võistlusel osalemiseks oli tarvis läbi lugeda üks eesti või välisautori ilukirjanduslik teos, mis on esmakordselt eesti keeles ilmunud ajavahemikus 2013-2023. Sel aastal võttis võistlusest osa 25 põhikooliõpilast ja 34 gümnasisti. Hansa kooli õpilasi esindas edukalt Brenda Regina Reinaru 7.c klassist, kes võitis põhikooli vanuseastmes II koha. Brenda Regina arvustas Laura Evisalu raamatut „Oodates Norra kuningat“. Brenda Reginat juhendas õpetaja Lea Sokman.
Õnnitleme!