Tartu ülikooli keeleteadlased tulevad rõõmuga koolitundi keeleteemadel rääkima. Kristiina Praakli ja Aive Mandel külastastasid emakeeleõpetaja Kerli Varuski kutsel 13. märtsil Tartu Hansa Kooli 7.a ja 8.d klassi õpilasi. Töötoas ,,Kuidas sa räägid? Eesti teismeliste keelest ja selle uurimisest” arutleti üheskoos, mis iseloomustab tänaste teismeliste keelt, miks see on keeleteadlaste jaoks põnev ja oluline teema ning kuidas teadlased noorte keelekasutust uurivad. Räägiti, mis on üldse on keeleteadus ja millega keeleteadlased tegelevad. Arutati, miks TeKE (,,Teismeliste Keel Eestis”) projekt ning miks ja kuidas uuritakse noorte keelekasutust. Projektist saab lähemalt lugeda https://sisu.ut.ee/teke/avaleht