18. veebruaril toimus Tartu Tamme Gümnaasiumis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, kus sel aastal osales põhikooli 7.-9. klassidest 16 õpilast. Esmakordselt võis ühest koolist osaleda kaks õpilast. Kasutasime selle võimaluse ära. 8.d klassi õpilased LUISA MIIA KIKAS ja LAURA KIRK esindasid meie kooli suurepäraste tulemustega ja tõid olümpiaadilt ära topeltvõidu!!!
Luisa Miia Kikas – I koht
Laura Kirk – II koht
Piirkonnavoor koosneb kolmest osast:
1. Teadmised-küsimused sisaldasid visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti ja maailma kunstikultuurist baroki ja rokokoo perioodil, meedias kajastatud kunstisündmustest ja antud aasta teemast „Liikumine“;
2. Oskuste praktilise ülesande puhul eeldati õpilaselt kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, maalimis-, kujundamisoskust kompositsiooni- või disainiülesande lahendamiseks. Hinnati loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni ja kunstitöö teostamise korrektsust;
3. Omaloominguline kunstitöö - rokokoo stiilis autoportree - oli õpilasel kodus teostatud ja žüriile esitatud.
Luisa Miia Kikas pälvis kohapealse loovtööga eriauhinna - parim oskuste ülesande teos.
Laura Kirk oli parim kunstiteoorias.
Õpilasi juhendas õpetaja Elle Kaljuste.
Palju õnne!