Copy_of_bnner_2_2.jpg

Emakeele aineühenduse eestvedamisel toimus neljapäeval, 1. detsembril 7.-9. klassi huvilistele Eesti Väitlusseltsi poolt projekti "Arutleva hariduse poole” raames koolitus, mille viis läbi Helen Haamer. Selle käigus said õpilased teada, kuidas oma seisukohti argumenteeritult ja veenvalt väljendada ning teiste arvamust kriitiliselt hinnata. Mõisted argument, väide, seletus, tõestus, järeldus ning valeinfo said nii üksinda, paaris kui ka rühmades juhtumit analüüsides hästi selgeks. Näiteks avaldasid õpilased arvamust järgmise väite kohta: ,,Koolides peaks koolivorm kohustuslik olema”. Millised on teie argumendid ehk loogiliselt põhjendatud seisukohad selle osas?