11. novembril kogunesid Tartu Hansa Kooli 7.-9. klassi neljaliikmelised võistkonnad aulasse, et koos leida lahendusi koolielus vastutulevatele murekohtadele. Mis on häkaton? Tegemist on rühmatöö vormiga, kus häkitakse probleeme ja püütakse leida valmislahendusi toodete või teenuste näol. Üritust juhtis diskor, ettevõtja ja õhtujuht Lisett Liiv, kes hoidis üleval osalejate meeleolu ja süstis kindlasti noortesse motivatsiooni. Üritust korraldasid õpetajad Elge Aas, Kristina Ausen ja Stefi Tomp ning huvijuht Anu Sarnit. Osalejatel olid arutlusel erinevad kitsaskohad koolielus, näiteks õuealal õppimis- ja liikumisvõimaluste parandamine, käitumine vahetunnis, õpilaste vahelised suhted, ürituste korraldamine koolis, kooli eelarve sihipärane kasutamine, staadioni korrastamine ja rahulolu koolitoiduga. Meeskonnad said selle päeva jooksul panna end proovile disainmõtlemises, töötasid välja oma idee ja lõpuks pidid selle žüriile usutavalt maha müüma. Hansa häkatoni auhinnakotte aitasid täita Tartu linna haridusosakond, õpilasfirmana alustanud MinuSeik, Estiko-Plastar AS ja Edueide OÜ. Esikolmik moodustus võistkondadest, kes ise oma ideesse väga uskusid ning suutsid seda ka teistele veenvalt esitleda.

I koha sai 8.d klass, kes mõtlesid välja mobiiliäpi Tartu linna koolidele ja huvikoolidele ürituste info jagamiseks. Peaauhinnaks oli AHHAA külastus kogu klassile. II koha võitis 8.c klassi võistkond, kelle probleemiks oli õpilaste vahelised suhted. Nad töötasid välja küsimustiku, mille abil saada teadmisi oma klassikaaslastest ja nende muredest, et aidata sotsiaalpedagoogil, klassijuhatajal või neil endil teineteist paremini mõista. III kohta jäid võrdsete punktidega jagama 9.d klass, kes soovisid, et koolis toimuks rohkem üritusi, näiteks jõuluball, mida nad lubasid kohe korraldama asuda. Eriauhinnana võitsid nad meie päevajuhi kinkekaardi, kes saab olla üritusel õhtujuht või diskor. 8.a klass aga soovis luua kooli rohkem rohelust loosungiga “igas klassis oma taim!”  Täname võimaluse eest sellist üritust eest vedada ja loodame, et selline meeskonnatöö vorm nagu häkaton võiks saada meie koolis traditsiooniks. Aitäh osalejatele põneva päeva eest!