Copy_of_Bnner.jpg
Leivateemaliste projektipäevade käigus tutvusid 1. klasside õpilased Eestis kasvatavate teraviljadega: rukis, nisu, oder, kaer. Vaadati üheskoos põlluharimise, viljavõtmise ja leivategemise videosid. Uuriti leiva kohta käivaid vanasõnu ja kõnekäände. Degusteeriti erinevaid leivasorte: peenleib, rukkileib, teraleib, käsitööleib, sõdurileib ning koostati diagrammid. Iga õpilane valmistas endale isuäratava eineleiva.
Õpitu kinnistamiseks ei tehtud kontrolltööd vaid külastati üheskoos Eesti Rahva Muuseumi ja vaadati kõik leivaga seonduv oma silmaga üle, sest oma silm on kuningas.