bnner_2.jpg

1.juuni keskpäeval oli Tartu kesklinna park pärimussõprade päralt. Teoks sai laste ja noorte folklooripäev „Taaralinna taaderant“. 

Meie koolist oli osalemas pärimusrühm „Jauramid“, kuhu kuulus kogu 1.klasside lend – 1.a, 1.b, 1.c ja 1.d klass koos oma õpetajatega.

Esinemiseks valmistati ette folkloorikava, kus lauldi ühiselt ja solistide eestvõttel kodust ja kevadest, Eestimaa lastest ja lustimisest. Lauludele lisaks oli selgeks õpitud tantsuline liikumine. Nõnda moodustati tantsumurule toredaid mustreid. Kogu kavale lisas vürtsi oma jõududega kokku pandud pillirühm, kus anti hoogu rütmipillidega ja tinistati väikekandleid. Pillirühma krooniks oli akordionistide trio, mis moodustus kahest emast – Margitist ja Vienost, kes kunagi koolitüdrukutena olid oma rõõmuks pilli õppinud ja Pillipuudutuse projekti ajel pillipisiku saanud Tannar 1.a klassist. 

Rõõmustame kõikide üle, kes tantsisid, laulsid ja pilli mängisid!

Aitäh, õpetajad Marika Rapur ja Anneli Erdfeld folkloorikava kokkuseadmise eest! Suur tänu Teile, õpetajad Anne, Ilona, Raili, Mari-Liis, Anneli, Elli ja Kevin tantsu- ja laululaste juhendamise eest!

Olge tänatud head lapsevanemad, et moodustasite koos linnarahvaga rohkearvulise publiku!

Pildi autor: Lauri Unt