perepaev2022.png

ERMi üleriigiline koolidevaheline virtuaalne joonistuskonkurs 2021 “Kõige vanem asi minu kodus, mis võiks olla ka muuseumis”.

Õpilastel oli ülesanne joonistada pilt, millel on kujutatud üks ese. Oluline oli, et ese oleks pildil selgelt äratuntav. Joonistusele oli vajalik lisada ka lühike kirjeldus või lugu, mis on selle esemega seotud.

Kokku osales noori joonistajaid 76 koolist ning töid kokku oli 1165.

Igas klassis selgitas välja žürii viis laureaati.

Meie koolist osalesid 5.klassid ( juh. õp.Mari Vaaderpall) ja  7.b, 7.d ja 8.c (õp. Elle Kaljuste).

Meie koolist said laureaaditiitli 2 õpilase tööd:

Emma Teele Oole (5.klass) "Politseikonstaabli ametirelv"

 

Laura Kirk (7. klass) "Riidekapp"

Kõik konkursil osalenud joonistajad saavad tasuta pääsme muuseumisse (täpne info kunstiõpetajalt).