ev_100.png

Septembris markeerisid 5.- 6. klasside õpilased Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas reguleerimata ülekäiguradadega piirnevatele kõnniteedele sõnumi PEATU, VAATA, VEENDU!

 Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, kohalike omavalitsuste ning koolide koostöös läbiviidava projekti eesmärgiks on juhtida liiklejate tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on eelpool mainitud suurlinnades enim ohustatud riskigripiks just 8 -14-aastased jalakäijad. 

Tartu Hansa koolis võttis projektist osa 5d ja 6b ning markeeritud said mitmed “sebrad” ümber kooli. Kuidas seda kõike tehti, saab vaadata videost. Ohutut liiklemist kooliperele!

I kooliaste (1-3 klass)  5.septembril kell 17.30 aulas

II kooliaste (4-6 klass) 19. september kell 17.30 aulas

III kooliaste (7-9 klass) 19. september 19.00 aulas

 

 

 

Linn maksab koolitoetust 1. kuni 3. klassi minevatele lastele

 

Koolitoetus on toetus lapsele, kes läheb Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi ning kelle enda ja ühe vanema või muu last kasvatava isiku, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi, elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

Koolitoetuse suurus on 50 eurot.
Taotluste esitamise aeg on 1.–15. september, toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole 01. oktoobriks.
Koolitoetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas ARNO (http://www.tartu.ee/arno), mis oli kasutusel ka lapsele elukohajärgse põhikooli määramisel. ARNO keskkonnas taotluse esitamiseks tuleb lapsevanemal end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

Taotluse võib esitada ka lapse kooli kantseleile.
Kogu info on ka kättesaadav  Tartu linna koduleheküljel http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=8&page_id=24865

1. ja 9. klassile toimub aktus kell 12 kooli aulas

2. kuni 9. klassile toimub aktus kell 10 koolimaja ees, millele järgneb klassijuhataja tund.

 

Rõõmsa kohtumiseni!

koolikott (kõvendatud seljaosaga, tühjana võimalikult kerge)

pinal

3 harilikku pliiatsit (keskmise pehmusega HB)

värvipliiatsid (12 värvi)

pliiatsiteritaja

viltpliiatsid

kustutuskumm

Alamkategooriaid