ev_100.png

Põhikooliõpilaste kõnevõistluse tulemused

27.aprillil toimus meie koolis Tartu põhikooliõpilaste kõnevõistlus. Võistlusel osales 11 meeskonda, kokku 38 õpilast.  Võisteldi kahes voorus.  Esimeses voorus esitasid võistlusele registreeritud õpilased kodus ette valmistatud kõne. Teise vooru kõne valmistati kohapeal loositud teemal ette 30 minuti jooksul meeskonnatööna. Kahe võistlusvooru vahel viis žürii esinejatele läbi tagasisidekoolituse avaliku esinemise kohta.

Õpilaste kõnemeisterlikkust hindasid ja esinemiseks jagasid õpetusi Mari Roostik  (JPG õppejuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja), Karl Gustav Adamsoo (JPG meediaõpetaja, TÜ üliõpilane), Mart Vainu (JPG abiturient).

Võistlusel anti välja I koht, II koht, kaks III kohta ning kaks eripreemiat.

Kõnevõistlusel saavutas III koha 7.b klassi õpilane  Jürgen Tihanov (juhendaja Lea Sokman), keda aitasid meeskonnavoorus klassikaaslased Kelly Arusoo, Agnes Põder ja Sten-Erik Sukk.

Õnnitleme Jürgenit ja tema meeskonda edu puhul! Aitäh õpetaja Lea Sokmanile õpilaste juhendamise eest!

Tartu Hansa Koolis viiakse läbi supervisiooni kohtumisi õpetajatele ja kooli juhtkonnale, et ühiselt seada sihte ja arutada kooli arengu küsimuste üle. Esimene kohtumine toimus 20. veebruaril ja kohtumised jätkuvad töögruppides kuni õppeaasta lõpuni. Projekti toimumist rahastab SA Innove Euroopa Sotsiaalfond struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 vahenditest.

   

Hansa Kooli Õpilasesindus korraldas 3.-7.aprillini ülekoolilise stiilinädala, kus kolmel päeval oli lubatud kooli tulla teemakohaste riietega. Teemad olid järgmised: esmaspäeval - pidžaama ja sussid, kolmapäeval - must-valge, reedel - dressid. Oli väga palju klasse, kus osalesid vähemasti pooled õpilastest. Pildil väga tubli 3.C osalemas dressipäeval 19 õpilase ja õpetajaga. Ülejäänud pilte näeb siit.

Emakeelepäeva puhul toimus 14. märtsil kõigile 7. klasside õpilastele miniloeng teemal „Miks ja kuidas keel muutub“. Loeng toimus projekti „Eesti keele väärtustamine“ (rahastab haridus- ja teadusministeerium) raames. 

 Loengu pidas Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Helen Plado.  Saja aasta taguseid ja vanemaidki tekste vaadates selgus, missugused muutused ja mille mõjul on aegade vältel toimunud eesti keeles. Miniloengus käsitleti eesti keele põhjal nii keeles endas arenenud kui ka keelekontaktidest  põhjustatud muutusi, räägiti ka keele tahtlikust muutmisest. Loengu lõpus oli kõigil õpilastel võimalik praktilise harjutuse käigus proovile panna ka oma keeletaju.

 Loengu korraldas Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, kooli poolt koordineeris üritust õp Lea Sokman.

Teisipäeval, 14. märtsil kohtusid emakeelepäeva raames Hansa kooli 8.-9. klasside õpilaste ja õpetajatega kirjanikud Jan Kaus ning Valdur Mikita.  Vestlusteemad ulatusid kirjanduslikest ettelugemistest kosmiliste mõtisklusteni  ning haarasid õpilasi jäägitult kaasa. Aitäh põneva kohtumise eest!

 

Kohtumise korraldas Elamusaasta MTÜ abil õpetaja Teele Liisi Szava-Kovats.

Alamkategooriaid