gears_blue.png

Tartu Kultuurkapital on välja kuulutanud konkursi JCI Toomemäe laste ande arengu stipendiumile taotluste esitamise tähtajaga 01.märts. Stipendiumi eesmärk on toetada lapsi ja noori, kellel on tahet, jõudu ja annet edasi pürgida valitud huvierialal kultuuri, teaduse ja spordi valdkonnas. Stipendiumi suurus on 300 eurot. Välja antakse kolm stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida kuni 18-aastased Tartu ja Tartumaa lapsed ja noored.

Taotlusi võivad esitada noored ise, lapsevanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid ja teised isikud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.märtsiks 2016 esitada: taotlus veebilehe www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil Ülevaade senisest tegevusest, saavutatud tulemustest ning stipendiumi kasutamise eesmärk koos eelarvega Õppetulemuste väljavõte ning võimalusel soovituskiri.

Kord oli üks sufi kutsutud ravima haiget last.Ta lausus mõned sõnad, kordas neid veel mitu korda ja ütles siis vanematele:"Nüüd saab ta terveks!"
Üks mees nägi seda pealt ja pilkas: "'Ah, mis jutt! No, kuidas see saab nii olla, et mõnest sõnast piisab tervenemiseks!"
Tavaliselt leebe olemusega sufi vastas mehele väga kurjalt: "Sina ei tea neist asjust midagi. Sa oled loll!"
Mees läks näost punaseks, oli solvunud ja tundis ennast väga pahasti.
Sufi sõnas taas leebelt: "No näed nüüd, kui sõna paneb sind punastama ja solvuma ning ennast halvasti tundma, miks arvad sa siis, et sõna ei või ravida.”

Koolisisene 4.-6. klasside jutuvestmise konkurss toimub 16. veebruaril 2. tunni ajal kooli raamatukogus.

Esinema oodatakse igast 4.-6. klassist ühte õpilast. Osalejad registreerida 10. veebruariks aadressil siimk@hansa.tartu.ee.

NÕUDED KAVALE:

1. Jutuvestja alustab oma etteastet enesetutvustusega (nimi, vanus, klass, millise jutu vestab ja kuidas ta selle loo leidis);

2. Seejärel vestab jutuvestja perepärimusliku jutu, mis seotud reisimisega (eriti tore kui merega seotult);

3. Lisaks pereloole jutustab iga esineja ka ühe mereteemalise muinas- või rahvajutu, mis leitud raamatust.

4. Jutuvestja ei kasuta loo ilmestamiseks dekoratsioone, kostüüme ega ka muid abivahendeid;

5. Aega jutuvestmiseks on perepärimusliku jutu puhul kuni 2 min ja teise loo puhul kuni 3 min.

 

Meri ühtaegu lahutab kui ka ühendab maid ja rahvaid. Koos meritsi veetavate kaupadega on pidevalt liikunud ka erinevad teadmised, uskumused, oskused ja kogemused, mis on vorminud mereäärsete rahvaste kultuuri. Rannaäärsete rahvaste eriline merekultuur kajastub nii ainelises kui vaimses kultuuripärandis, mis hõlmab endas nii eluviisi, müüte kui ka traditsioone.

2016. aasta on merekultuuriaasta. 21. jaanuaril pidas Hansa kooli õpilastele mereteemalise jututunni endine meremees ja 2012. aasta Setumaa ülemsootska Arne Leima. Räägiti lugusid elust merel ja reisidest meretagustele maadele.

Metsapostkaardi konkursi rahvahääletus on lõppenud. Tartu Hansa kool võitis tööga TUULEVAIKUS. Võidutöö autor Keitlyn Kruus (9C klass) kogus 2279 punkti. Õnnitlused Keitlynile ja kõigile teistele! Vaata pilte töödest siit.

Alamkategooriaid