ev_100.png

Oskusainete projekt TEGIJAD 2012 - "Terves kehas terve kunst!" 8. klasside
õpilastele.

Toimumisaeg: 14. mai kell 9.00 - 15.00
Toimumiskoht: aula + klassiruumid
Õppeainete lõiming: muusikaõpetus, käsitöö, tööõpetus, kusntiõpetus,
kehaline kasvatus
Läbiv teema: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine
Tegevusi koordineerivad: õp Liina Arus ja õp Elle Kaljuste

Projekti eesmärk:

- arendada loovust, mõtestamist, otsustamist, koostööd, väljendusoskust ja
pingesituatsioonis toimetulemist;
- rakendada omandatud teadmisi ja oskusi;
- õppida tundma ennast ja oma klassikaaslasi ühises loovtegevuses;
- oma huvitegevuse ja vabaaja tegevuste kasulikkuse sõnastamine;
- muuta eelmisel õppeaastal alustatud projekt „Tegijad“ 8. klassidele
iga-aastaseks traditsiooniks.

Head talgulised!

Suur tänu teie panuse eest talgupäeval! Tänu teie abile sai korrastatud koolimaja nii seest kui väljast. Kindlasti märkate muutusi, kui koolimajja tulete. Loodetavasti laadis see päev teid positiivsete emotsioonidega. Talgupäeva pildid on üleval siin

Lugupeetud Kaaslased!


Inimesed jagunevad kaheks: ühed, kes viskavad prügi alati maha ja teised,
kes seda alati korjavad /juhtimise  koolitaja/.

Arvame, et me lastele on parim, kui korrarmastus nendega alati kaasas on
ja seda tuleb neile ka õpetada. Lapsevanematena teame, et õpetamine seisneb
eeskujus, mida me kodus anname. Laste jaoks on aga kool teine kodu.

TARTU KOMMERTSGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU NIMEL KUTSUN KÕIKI
LAPSEVANEMAID KOOS LASTEGA ÜHISELE TALGUPÄEVALE.


Vanemuise teatri poolt korraldatud vabariiklikul joonistus- ja kirjatööde konkursil "Nägin teatrit" valiti 300 töö hulgast parimateks joonistustöödeks Tartu Kommertsgümnaasiumist 5A klassi õpilaste Angelika Sofia Sapatšuk, Liisbet Palm ja Karoliina Tomassoni tööd. Meie õpilaste juhendajaks oli kunstiõpetaja Elle Kaljuste. Palju õnne!

Heategevuskontserdi video nähtav internetis!

Kallid TKoG praegused ja endised õpilased, õpetajad! Suur tänu teile! Heategevuskontsert "Kuula, vaata, jaga!" õnnestus suurepäraselt! Tänu annetustele koguti spordirõivistute remondiks 500 eurot! Suur tänu kõigile annetajatele, esinejatele, korraldajatele ja abilistele kellega koos see kõik teoks sai! Loodame, et sellest saab üks tore traditsioon, mis ikka ja taas kõiki õpilasi kooli külastama kutsub. Kontserdi salvestust on võimalik vaadata internetis leheküljel http://www.veoh.com/watch/v30838553TQ7deg7a


Jätkuvalt on võimalus toetada kooli spordirõivistute remonti tehes ülekanne:

konto: 10102030203008

viitenumber: 16000000000007

Saaja: Tartu LV Haridusosakond

Selgitus: Annetus TKoG rõivistud


Alamkategooriaid