ev_100.png

14.03 MHG-s toimunud Tartu linna võrkpalli Kooliliiga turniiril saavutas Tartu Hansa Kool kindlate mängudega I koha.
Tartu võitjana kindlustati edasipääs Lõuna Regiooni turniirile.

22.03 toimunud võrkpalli Lõuna Regiooni finaalturniiril pidi Hansa Kooli võistkond tunnistama Kääpa Kooli ja Elva Gümnaasiumi paremust ning saavutati väga tasavägiste mängudega III koht.

Võistkonda kuulusid:
Ruslan Abubakarov 9a
Mirko Mitt 9a
Raiko Randlahe 9a
Steven Beier 9b
Sten Jamalainen 9c
Karl Kristjan Kadakmaa 9c
Jaan Tobias Salu 9c
Alex Vernik 9c

Võistkonda juhendas õp Priit Kuusk

16.-17. märtsil toimus Tartu Ülikoolis vabariikliku emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kuhu oli kutsutud ka 8.b klassi õpilane Jürgen Tihanov.

Jürgen Tihanov võitis olümpiaadil 7.-8. klassi õpilaste vanuserühmas III järgu diplomi. Jürgenit juhendas õp Lea Sokman.

7.-8. klassi õpilaste vanuserühmas osales kokku 20 õpilast ning anti välja 8 diplomit (üks I koha, kolm II koha ning neli III koha diplomit).

8. märtsil toimus Tartu Hansa Kooli avatud õpperuumis järjekordne õpilasvõistlus Kahoot 1. klasside õpilastele tahvelarvutitega. Meeskonnad olid kaheliikmelised. Õpilased olid võistlema tulnud 11 erinevast Tartu linna koolist, kokku osales 18 võistkonda. Sel aastal mängiti esmakordselt Jumble varianti, kus oli vaja vastused õiges järjekorras reastada. Õpetajad said õpilastele kaasa elada. Tihedas konkuretsis kogus kõige rohkem punkte Tartu Karlova Kooli võistkond. Lugemisoskust, nutikust, probleemilahendamisoskust ning kiiret reageerimist nõudvad ülesanded baseerusid 1. klassis õpitule (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus). Liiklusalased küsimused koostasid Maanteeameti Tartu piirkonna spetsialistid. Silmaringi arendavad küsimused koostati Teaduskeskuse AHHAA töötajate poolt, sest nemad panid välja võitjameeskonnale peaauhinna. Laste auhinnakotte aitasid täita Maanteeamet, OÜ Studium, AS Koolibri, OÜ Dada AD ja Eesti Hambaarstide Liit.

Ürituse korraldasid õpetajad Kädi Krillo ja Anu Jõgiaas

Emakeelenädala raames toimub 1.-9. klassidele erinevad tegevused eesti keele ja kirjanduse tundide ajal: Scrabble, murdesõnade ja kõnekäändude doomino, keelemängude mängimine, ÕS-st huvitavamate sõnade õppimine, Keiti Vilmsi kalambuuride lugemine, sõnapilvede ja interaktiivsete piltluuletuste koostamine.

8. klassidele toimub kolmapäeval ja neljapäeval Blackout Poety kirjanduse tund.

7. klassidele tuleb 14. märtsil 5.-6. tunni ajal aulasse rääkima Aidi Vallik ja Katrin Pärn.

Sellel aastal pole me unustanud ka õpetajaid. Neil on teisipäevast neljapäevani võimalus tutvust teha Kristjan Jaak Petersoni elulooga, mängida keelemänge ning võita auhindu, õppida keelereegleid ja huvitavamaid ÕS-i sõnu keelekorvi abil. Omandada teadmisi Mulgi ja Võru murde kohta aabitsatest ning teadmisi kinnistada murdesõnade doomino abil. Loomulikult saavad ka õpetajad teadmisi Keiti Vilmsist ja tema kalambuuridest.

Alamkategooriaid