ev_100.png

Hansa kooli 9. klasside lõpuaktus toimub

16.06.2016 kell 16.00 kooli aulas.

 

 

Lisainfo siin.

16.-17. märtsil toimus Tartu Ülikoolis vabariikliku emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kuhu oli kutsutud ka 8.b klassi õpilane Jürgen Tihanov.

Jürgen Tihanov võitis olümpiaadil 7.-8. klassi õpilaste vanuserühmas III järgu diplomi. Jürgenit juhendas õp Lea Sokman.

7.-8. klassi õpilaste vanuserühmas osales kokku 20 õpilast ning anti välja 8 diplomit (üks I koha, kolm II koha ning neli III koha diplomit).

8. märtsil toimus Tartu Hansa Kooli avatud õpperuumis järjekordne õpilasvõistlus Kahoot 1. klasside õpilastele tahvelarvutitega. Meeskonnad olid kaheliikmelised. Õpilased olid võistlema tulnud 11 erinevast Tartu linna koolist, kokku osales 18 võistkonda. Sel aastal mängiti esmakordselt Jumble varianti, kus oli vaja vastused õiges järjekorras reastada. Õpetajad said õpilastele kaasa elada. Tihedas konkuretsis kogus kõige rohkem punkte Tartu Karlova Kooli võistkond. Lugemisoskust, nutikust, probleemilahendamisoskust ning kiiret reageerimist nõudvad ülesanded baseerusid 1. klassis õpitule (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus). Liiklusalased küsimused koostasid Maanteeameti Tartu piirkonna spetsialistid. Silmaringi arendavad küsimused koostati Teaduskeskuse AHHAA töötajate poolt, sest nemad panid välja võitjameeskonnale peaauhinna. Laste auhinnakotte aitasid täita Maanteeamet, OÜ Studium, AS Koolibri, OÜ Dada AD ja Eesti Hambaarstide Liit.

Ürituse korraldasid õpetajad Kädi Krillo ja Anu Jõgiaas